Նախագահ՝ Վանիկ Հակոբյան 

 Գլխավոր քարտուղար՝ Խաչատրյան Խաչիկ

 

 

 

Գործադիր քարտուղար՝  Վահագն Հարությունյան