ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՇԱ անդամագրվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ դիմումը:


Անդամները անվճար ստանում են`

  • կինոլոգիական խորհրդատվություն
  • բժշկական խորհրդատվություն
  • ՀՇԱ անդամատոմս
  • շնաբուծության ոլորտում առկա հարցերում օգնություն և աջակցություն:

Տարեկան անդամավճարն է 3000 դրամ:


Ասոցիացիան տրամադրում է շների ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý տոհմաբանական

Ասոցիացիան տրամադրում է շների տոհմաբանական ծագումնաբանական և ծննդյան վկայականներ`Վեճերից և թյուրիմացություններից խուսափելու համար ՀՇԱ-ն տրամադրում է  շների զույգման ակտ փաստաթուղթ, որը կարգավորում է տերերի միջև բոլոր տեսակի պայմանավորվածությունները:

ՀՇԱ-ն կարգավորում է ծնված ձագերի հաշվառման և գրանցման գործնթացը, համաձայն  ձագերի ստուգման ակտի
ՀՇԱ-ի կողմից կազմակերպվող ցուցահանդեսներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել տվյալ հայցաթերթիկը: